Länsstyrelsen i Kalmar får miljoner efter torkan

Länsstyrelsen i Kalmar får miljoner efter torkan

Kalmarskylten och länsstyrelsen byggnad.
Bidraget från Hav ger hopp om framtiden. Foto: lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kalmar får miljoner efter torkan

Länsstyrelsen i Kalmar får miljoner efter torkan

Efter de senaste årens torka delar Havs- och vattenmyndigheten (Hav) ut cirka fyra miljoner kronor till Kalmar länsstyrelse. Med anledningen att säkra vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten de kommande åren.

De senaste somrarna har vi kunnat läsa en våg av artiklar om problematiken med torkan. Hela Sverige drabbades på olika håll men ett av länen som drabbades hårdast var Kalmar län. Pengarna ska gå till lokala miljöprojekt, detta innebär att såväl kommunen, kommunala och privata företag kan ansöka och ta del av pengarna. Totalt delar Hav ut 58 miljoner kronor till länsstyrelser runt om i landet.

Amie Ringberg som är vattenhandläggare på länstyrelsen i Kalmar tycker att bidraget är välbehövligt och positivt.

– Det är en väldigt uppskattad hjälp och tillskott i arbetet för att göra dricksvattenförsörjningen mer robust mot framtida torka och vattenbrist. Pengarna möjliggör fler åtgärder och snabbare takt i arbetet vilket leder till en mer redundant vattenförsörjning, säger Amie Ringberg.

Kalmar län är tillsammans med Blekinge, Skåne och Gotland, de län som får mest pengar av Hav. Eftersom det är där som torkan orsakat stört problem.

– Torkan har påverkat väldigt mycket. Gällande dricksvattenförsörjningen så var den största problematiken 2016. Torkan 2018 var ett stort slag mot framförallt länets lantbrukare då skördarna blev dåliga och det blev brist på foder. Gällande den allmänna dricksvattenförsörjningen 2018 så gick det bra, men de allmänna vattentäkter som nyttjar ytvatten hade problem som höll på att bli riktigt allvarliga, särskilt Emmaboda som nyttjar Lyckebyån kan nämnas, säger Amie.

Förra året delade Hav ut ett mindre bidrag till länsstyrelserna, att det skulle ske även i år var någonting som länsstyrelsen hade räknat med.

– Vi fick samma bidrag men med en mindre summa förra året och vi har förstått att det sannolikt skulle återkomma. Vi har därmed också uppmanat länets VA-förvaltare att ”vara på tårna” och passa på att söka pengar för denna typ av projekt, så vi hoppas på ett bra tryck med ansökningar, säger Amie.

Dela på sociala medier

Läs också

Länsstyrelsen i Kalmar får miljoner efter torkan