Vart ska kuverten slängas?

Varje år slängs 100 kilo matavfall per person, men många är osäkra på hur annat avfall ska sorteras.