Västervik och Nybro går emot Folkhälsomyndigheten

Folk skålar med ölglas
Västervik och Nybro tolkar alkohollagen helt annorlunda mot övriga kommuner i länet. Foto: Pixabay

KALMAR LÄN. De två kommunerna är ensamma om att låta gästerna sitta kvar efter alkoholstoppet.

– Alla andra kommuner tolkar lagen fel, säger alkoholhandläggaren i Västervik kommun Bo Essén.

 Folkhälsomyndigheten (FHM) är bekymrade över att vissa kommuner i landet bryter mot alkohollagen, genom att låta gästerna sitta kvar efter alkoholstoppet. De menar att restaurangerna är tvungna att stänga senast 30 minuter efter alkoholstoppet, alltså klockan 20:30. Då skall alla gäster lämnat lokalen. Restaurangerna kan som tidigast öppna en timme efter stängning, alltså klockan 21:30. Då är det tillåtet att sälja mat, lättdryck och folköl. FHM skriver i en hemställan att man är oroliga över utvecklingen att kommunerna tolkar lagen olika, som ger skiftande förutsättningar för restaurangerna beroende på kommuntillhörighet. Myndigheten tror även att ”fler” kommuner bryter mot lagen sedan alkoholförbudet ändrades från klockan tio till klockan åtta på kvällen.

Länsstyrelsen har även skickat ut ett mail till kommunerna, där man understryker att kommarna ska följa FHM:s rekommendationer.

I Västervik har kommunen valt att gå emot FHM:s linje. Här har lagen tolkats på ett annat sätt. I stället för att utrymma restaurangerna vid klockan 20:30 får gäster sitta kvar till stängning.

– Enligt oss har alla andra tolkat lagen fel. Enligt alkohollagen kan regeringen förbjuda försäljning av alkohol vid vissa tider. Men om de hade tänkt ett steg längre hade man sagt att lokalen ska utrymmas med hjälp av kapitel åtta 19:e paragrafen. Men det har man inte gjort. Om vi säger att restaurangerna ska utrymma lokalerna så bryter vi som myndighet mot lagstiftningen, säger alkoholhandläggaren i Västervik kommun Bo Essén.

Essén menar att FHM får stå sitt kast när man inte gjort lagstiftningsarbetet på rätt sätt.

I ett mail till oss skriver Oskarshamn kommun, som följer FHM:s riktlinjer, att två krögare vänt sig till kommunen för att fråga om resterungarna i Oskarshamn måste utrymmas med tanke på att detta inte behöver göras i Västervik.

I Nybro har politikerna beslutat om att gå på samma linje som Västervik.

– Det handlar inte om alkoholförsäljning. Det handlar om jag ska kunna äta upp min mat och dricka upp min kaffe, säger kommunstyrelsens ordförande i Nybro Christina Davidsson (C).

Hon fortsätter.

– Jag tycker FHM har tolkat det här på fel sätt. Du kommer inte åt problemet med smittorisken på det sättet att jag inte får sitta kvar efter halv nio.

Förra veckan beslutade regeringen att förlänga förbudet om att sälja alkohol efter klockan 20 till sista februari. Därefter kan alkohol serveras till klockan 22, fram till och med den 11 april.

Åtgärden kan eventuellt förlängas.