Kyrkoherden försiktigt positiv till kyrkligt protestbrev

Ås kyrka omgärdad av träd.
Ås kyrka är en av kyrkorna i pastoratet där det kommer hållas korta gudstjänster för max åtta personer, enligt FHM:s riktlinjer. Foto: Södra Ölands pastorat

ÖLAND. Sveriges kristna råd (SKR) har skickat ett brev till regeringen med en önskan om att se över de regler som drabbar trossamfundens verksamheter. Samtidigt har Södra Ölands pastorat försiktigt börjat öppna upp för gudstjänster, men än så länge är kyrkporten bara öppen på glänt.

Från och med i söndags (7 feb) får åtta personer åt gången fira gudstjänst i 15 minuter i Södra Ölands pastorats kyrkor. Verksamheten är anpassad efter de regler Svenska kyrkans 14 biskopar har beslutat om tidigare. Det har varit och är upp till de enskilda församlingarna att tolka reglerna.

— Man får vara försiktig. Många 70-plussare utgör kärnan i vår verksamhet. Nästan alla tillhör den gruppen som har fått isolera sig mycket sedan i våras. Det är inte så enkelt att vi kör ”butiksreglerna” här. Många är rädda. Det är en balansgång, säger Mattias Rosenquist, kyrkoherde i Södra Ölands pastorat.

Pastoratet på Öland är nöjda med sin lösning, men Sveriges kristna råd vill möjliggöra för fler besökare och menar att det är märkligt att ett gym får samla fler människor medan det de kallar ”ett gym för själen” bara får samla åtta personer. I brevet skriver ledarna för de kristna samfunden att ”Som exempel skulle Uppsala domkyrka kunna erbjuda plats för 273 personer för att fira gudstjänst på plats om man utgick från kvadratmeterregeln”.

”Det finns en gemenskap som kan skadas”

Kyrkoherden tänder ljus.
Kyrkoherde Mattias Rosenquist. Foto: Privat

 

Hur tänker du kring det brevet SKR har skickat till kulturministern?
— Vi är solidariska med vad Sveriges kristna råd säger och vi skulle kunna börja mäta kvadratmeter, men det kommer bli orättvist mellan grannbyarna. En del kyrkor är större än andra och vi har en stark bykänsla här. Det finns en gemenskap som kan skadas, säger Mattias Rosenquist.

Kyrkoherden är försiktigt positiv till brevet, men säger samtidigt att han och församlingen inte driver frågan själva.

— Jag tror inte det är Svenska kyrkan som i första hand driver den här frågan. Vi har en tradition av att förhålla oss lojala till myndigheterna. Vi står bakom brevet, men jag tror inte brevet kommer få någon effekt. Vi gör vad myndigheterna säger till oss. Däremot tror jag att det finns starka känslor och krafter hos en del andra kristliga samfund, säger Mattias Rosenquist.

Ett år av pandemianpassningar

Snart har det gått ett år sedan pastoratet på Södra Öland fick ställa om som alla andra verksamheter och arbetsplatser i Sverige. Pastoratet har försökt anpassa sig digitalt, men enligt Rosenquist kommer kyrkans stora grej alltid vara att mötas i sorg eller glädje tillsammans. Sedan tidigare har regeringen ändrat reglerna för begravningar efter protester från bland annat Svenska kyrkan. Undantaget för begravningar med att tillåta 20 besökare välkomnades varmt, men allt har inte varit glasklart.

— Det finns en gräns för vad vi kan göra. Den gränsen är svår att göra tydlig. Vi har haft roliga diskussioner om hur maxtaket på åtta personer ska fungerar vid dop. En begravning får ha 20 personer utöver medverkande och den döda såklart. Är dopbarnet medverkande? Ja, men då måste väl föräldrarna räknas in? Det blir roliga och svåra gränsdragningar, säger Rosenquist.

Samtidigt öppnar ni upp nu igen. Hur ska det gå till?
— Det kommer inte bli något jätteproblem. Det här tiden på året är inte så kyrkligt stark, men nu närmar vi oss tiden på året då fasteperioden och påsken kommer. Det kommer locka mer besökare, men vi får anpassa oss, avslutar Rosenquist.

Fakta:

- Sveriges kristna råd (SKR) är en samordnande ekumenisk organisation med 26 medlemskyrkor (trossamfund) och tre observatörer.

- Medlemskyrkorna tillhör de fyra kyrkofamiljerna (lutherska, katolska, ortodoxa och frikyrkliga kyrkor). 

- Grundades 1992 och ersatte Svenska ekumeniska nämnden. 

- Antal medlemmar (alla samfund) totalt: Ca 6,5 miljoner

Källa: Sveriges kristna råd


LÄS MER: Kulturministern svarar på protestbrev.