Hemtjänsten i Sverige – fortsatt problematisk

två pensionärer
Var 10 person vantrivs med hemtjänsten i Kalmar. Foto: Pixabay

Rapporterna om stress inom hemtjänsten har varit många. Tiden räcker inte till och personalen måste göra fler och kortare besök hos de äldre och funktionsnedsatta.

För hemtjänstens personal handlar en stor del av jobbet om att passa tider. Det gör att både personal och de som behöver hjälp blir stressade. Under en tio-års period har antalet besök som hemtjänstpersonalen gör under en dag ökat från nio till tolv besök per dag.

Enligt en undersökning som Barometern gjort kommer det fram att var tionde person på Kalmars äldreboenden vantrivs. Varje år skickar Socialstyrelsen en enkät till alla som bor på äldreboende eller har hemtjänst.

De äldre får svara på ett drygt 20-tal frågor. På slutet ställs frågan: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med hemtjänsten/äldreboendet?

 äldreboenden sjunker Kalmars resultat. Sedan 2017 har andelen nöjda minskat från 82 till 77 procent. Det är sämre än riksgenomsnittet på 81 procent.

Och andelen som är missnöjda eller mycket missnöjda har ökat från 6 till 9 procent.

  • Färre tycker att personalen lyssnar på dem.
  • Fler bedömer att personalen inte verkar ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete.
  • Fler tycker att det är svårt att få kontakt med personalen, eller med en sjuksköterska.

De äldre fick svara på 26 olika frågor och om man jämför med resultatet år 2017 så har betyget för Kalmars äldreboenden blivit sämre på 19 frågor.

KALMAR LÄN WEATHER
Senaste nytt