Redaktionen

Radixnytt är en webbtidning som förmedlar lokalnyheter i Kalmar. Redaktionen består av fyra studenter på Linnéuniversitetet, nyheterna produceras i utbildningssyfte.

Ida Carlwe

Ida Carlwe

ic222ed@student.lnu.se

Karl Paulsen

Karl Paulsen

kp222nh@student.lnu.se

Anton Engqvist

Anton Engqvist

Sandra Carlsson

Sandra Carlsson

ae223jn@student.lnu.se

 

sc222ig@student.lnu.se