WEBB-TV: Tomas Jonsson har öppnat upp Restaurant L vid universitetskajen

Utsidan av Restaurant L
Tomas Jonsson har öppnat Restaurant L. Foto: Anton Engqvist

Tomas Jonsson öppnade Restaurant L  och WUD vid universitetskajen i år. Radixnytt mötte upp Tomas på Restaurant L för att prata om restaurangen, hur de arbetar för studenter och hur de arbetar under pågående pandemi.