Sportlovsvecka på Kalmar Slott

Kalmar Slott kommer att arrangera aktiviteter under sportlovsveckan.

Webb-TV. Den rådande coronapandemin gör att sportlovsveckan kommer se lite annorlunda ut i år. För de Kalmarbor som inte kommer kunna resa så har Kalmar Slott arrangerat en del aktiviteter som kommer gå att genomföra både utomhus och digitalt.