”Svartsjuka är inte romantiskt” lyfter fram killars våld mot tjejer

Kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" Kampanjen pågår under mellan februari och mars och vill lyfta fram killars våld mot tjejer i och i ungas parrelationer..
"Svartsjuka är inte romantiskt" pågår under mellan februari och mars och vill lyfta fram killars våld mot tjejer i och i ungas parrelationer. Foto: Pixabay

KAMPANJ. Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” är tillbaka efter femte året i rad och som i år leds av länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, och ungarelationer.se. Kampanjen pågår under mellan februari och mars och vill lyfta fram killars våld mot tjejer i och i ungas parrelationer. Syftet är att väcka eftertanke hos de unga som är i en relation och lyfta fram våldet som inte fått tillräckligt med uppmärksamhet. Nytt för i år är även att lansering av en webbplats som riktar sig till unga mellan 13-25 år.