En student som skriver på sin dator
I samband med digital examinering har fusket ökat. Foto: Samuel Wikström

Linnéuniversitetet avviker från nationell fusktrend

Kalmar

Disciplinärenden kopplade till fusk på universitet har ökat kraftigt i Sverige under coronapandemin. Antalet rapporterade fusk har ökat även på Linnéuniversitet, men inte i lika hög grad som i resten av landet.

Enligt Universitetskanslersämbetets (UKÄ) delrapport ökade antal disciplinärenden på svenska universitet med 61% förra året jämfört med 2019. Totalt anmäldes 2 466 studenter för fusk under vårterminen 2020 och majoriteten anmäldes för plagiering och otillåtet samarbete.

Betydligt mindre ökning vid Linnéuniversitetet

På Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö har ökningen inte varit lika stor. Disciplinärendena ökade endast med 6% enligt Linnéuniversitets disciplinnämnd.

— Vi har inget säkert svar på frågan om varför ökningen varit mindre vid Linnéuniversitetet, men det kan vara för att vi redan har byggt upp bra rutiner för att motverka och upptäcka fusk, säger Niklas Ammert, prorektor vid Linnéuniversitetet.

Ökning i samband med pandemin

Den nationella ökningen bedöms till stor del vara på grund av coronapandemin, då ökningen skett i samband med att undervisning och examinering övergått till att göras digitalt. Sofia Berlin Kolm, projektledare på UKÄ, säger i en intervju med Sveriges Radio att antal ökade ärenden beror på att övergången till digitala examinationer gick så snabbt.

— Linnéuniversitetet genomför en relativt stor del av sin undervisning digitalt även under normala omständigheter vilket innebär att vi har byggt upp erfarenhet och kunskap om hur såväl undervisning som examination kan genomföras på ett så rättssäkert sätt som möjligt. Det kan vara en annan möjlig förklaring till att ökningen varit mindre hos oss, säger Niklas Ammert.