Webb-Tv: Utställningen ”Fira demokratin!” kommer till Kalmar

En bild på Kalmar Läns museum
Foto: Simon Lundvall

Kalmar. Efter att ha rest runt hela länet kommer utställningen ”Fira demokratin!” till Kalmar.

Utställningen sätts upp av Kalmar Läns museum. Vi har träffat museichefen Örjan Molander och enhetschefen Tina Lindström.