Så många kan drabbas hårt av coronaviruset i länet

Bild på virus från mikroskop.
Foto: Pixabay

Beräkningar från Folkhälsomyndigheten visar att ett hundratal personer i länet kan behöva slutenvård och ytterligare ett 30-tal kan behöva intensivvård när coronasmittan har kulminerat.

Beräkningarna visar att toppen kommer att inträffa efter 64 dagar i Kalmar län, alltså den 12 maj då första fallet i Kalmar var den 10 mars.