Adam vill hjälpa dömda personer hitta rätt i livet

Adam Carlsson i profil
Adam Carlsson valde för fyra år sedan att hoppa av studierna för att bli kriminalvårdare. Foto: Privat.

När Adam Carlsson började studera till socionom fick han tips från sin vän om att dryga ut plånboken genom att söka en timtjänst på Kriminalvården. Väl inne på myndigheten fick han upp ögonen för yrket och valde att hoppa av studierna.

Det har gått fyra år sedan Adam Carlsson, 29, satte sina fötter för första gången inne på anstalten i centrala Kalmar. Denna dag kommer han gående ut genom de stora grindarna utanför den anrika anstalten när han precis gått av ännu ett pass. Han kommer dock fortfarande ihåg hur det var första gången han passerade grindarna.

– Jag kommer ihåg min känsla över hur man blev introducerad till en helt ny värld mer eller mindre. Det var så mycket man inte visste om, kring vad som ägde rum innanför grindarna, berättar Adam Carlsson. 

Fängelseingång
Det var en oviss känsla av vad som väntade innanför de höga murarna och staketen enligt Adam. Foto: Jesper Johansson

 

Han märkte dock fort hur annorlunda hans liv varit jämfört med de klienter som han dagligen fick träffa. Då en del av rollen som kriminalvårdare är att sätta sig ner och samtala med klienterna. Detta är något som enligt Adam sker dagligen för att få dem känna sig trygga och hitta faktorer i deras liv som behöver ändras till dagen de kommer ut.

– Många har levt ett väldigt hårt liv, som kan vara väldigt svårt att förstå för någon exempelvis som mig som kommer från den typiska kärnfamiljen och som är uppvuxen under trygga förhållanden, förklarar Adam.

Intresset för att hjälpa människor i kris 

Det var inte av enbart slump som Adam kom in på yrket som kriminalvårdare. Åren efter studentexamen följdes utav ett par år som kyrkogårdsvaktmästare. Adam berättar om hur han kom nära olika människor som befann sig under kriser vid den tiden. Då det ibland ingick att medverka på begravningar. Det var där intresset för att hjälpa människor som befinner sig under svåra situationer började att växa fram. Efter att ha kollat runt på flera olika utbildningar föll det till slut på socionomprogrammet. 

Efter ett par månader in på utbildningen berättar Adam om hur han blev tipsad av sin vän som då jobbade på Kriminalvården, att söka tjänsten som timanställd på anstalten som fanns ledig. Trots att han inte visste så mycket om vad kriminalvården innebar rent arbetsmässigt så sökte han tjänsten. 

– Jag såg det både som en möjlighet till att dryga ut studentkassan samtidigt som jag kände att det kunde ge mig värdefull erfarenhet till framtiden, säger Adam. 

Väl inne på anstalten fick arbetsuppgifterna som kriminalvårdare hans stora intresse och efter att ha undersökt vilka utvecklingsmöjligheter det fanns som anställd. Så beslutade Adam att efter par månader att avbryta sina studier för att satsa på en karriär inom Kriminalvården. 

Fick rollen som “kontaktman”

Efter sina fyra år berättar Adam med ett leende på läpparna att inte en enda dag är lik den andra inne på anstalten. Det finns alltid någonting att göra och det är inte enbart att hålla koll på klienterna utan att de även behöver samtala med dem. I rollen som “kontaktman” har Adam fått uppgiften att aktivt jobba med vissa tilldelade klienter som behöver hjälp på olika sätt.

– Det kan innebära att jag ringer samtal till andra myndigheter för klientens räkning eller att vi enbart sitter och samtalar. Där jag försöker förstå deras situation och problematik och där vi försöker tillsammans komma på lösningar till tiden efter anstalten, förklarar Adam. 

Trots fyra års erfarenhet så erkänner Adam att det alltid är en utmaning som kriminalvårdare att hantera de intagna klienterna, då många kommer från olika bakgrunder och befinner sig i olika kriser. 

– Vi befinner oss i en väldigt underlig situation då vi jobbar med människor som är inlåsta mot deras vilja – detta i kombination med att många befinner sig som tidigare nämnt i olika former av kriser, och besitter olika former av problematik så väl som ett eventuellt förakt mot myndigheter, säger han och fortsätter. 

– Vi jobbar med prioritering och fokus kring varje enskild individs människovärde i åtanke, och jobbar efter ett yrkesmotto som valt att kallas för bättre ut. Vilket sammanfattningsvis betyder att vi jobbar mot att de som är inom Kriminalvården får bättre förutsättningar att klara sig ute i samhället när de lämnar oss än vad de hade när de anlände. 

Det Adam brottas med som han både gillar mest och minst med jobbet som kriminalvårdare är att de samtalen han har som kontaktman ska leda till att klienterna får ett bättre liv. 

– Jag vill att de ska komma ut och kunna leva ett så “normalt” liv som möjligt, men ibland lyckas vi, ibland lyckas vi inte. Det gör ont att se klienter komma tillbaka till anstalten och gå igenom samma process igen, berättar Adam. 

Aldrig känt sig rädd eller otrygg  

Korridor på anstalt
Adam har under sina år som kriminalvårdare aldrig känt av att han varit rädd eller otrygg på anstalten. Foto: Kriminalvården.


En fördom som Adam ofta får avstyra när han berättar vad han jobbar med är att de anställda på Kriminalvården ofta blir utsatta för våld och hot. Men den möjliga hotbilden som finns mot de anställda av de intagna klienterna har Adam valt att enbart tolka på
ett sätt. 

– De få gånger som hot och våld inträffat så har jag upplevt att vid dessa tillfällen så är de riktade mot mig som representant för myndigheten och inte riktat mot mig personligen. Jag har under mina fyra år aldrig känt mig rädd eller otrygg på min arbetsplats utan funnit tillit bland mina kollegor och vår organisation, säger Adam. 

När han får frågan kring vad han jobbar med känner han dock först och främst en stolthet. Att han avsluta sina socionomstudier för fyra år sedan för att börja arbeta som kriminalvårdare är inget han skäms för eller ångrar. 

– Den skillnaden för människor jag upplever vi bidrar till betyder mycket för mig. Jag känner att jag funnit min plats för den här stunden i livet och kommer att således stanna kvar inom Kriminalvården ett tag till, avslutar Adam med.